Skattesystemet i Schweiz

skattesystemet i Schweiz

Du kender det danske skattesystem, og en sammenligning mellem dette og skattesystemet i Schweiz er derfor relevant. For hvordan er skattesystemet i Schweiz?

En person anses som bosiddende i Schweiz, hvis han har fast bolig eller midlertidigt ophold i Schweiz. Afgørende er kombinationen af at have en bolig til rådighed og intentionen om at opholde sig permanent i Schweiz. For at afklare denne intention vil Schweiz se på, om personens midtpunkt for livsinteresser ligger i Schweiz.

Mere om skattesystemet i Danmark

Som bosat bliver du beskattet af din globale indkomst og formue. Indkomstskatten består af føderalskatter, kantonalskatter og kommuneskatter. Føderalskatten ligger i intervallet fra 1 – 13 % og den samlede føderalskat kan ikke overstige 11,5 % af den skattepligtige indkomst.
Kantonal- og kommuneskatter fastsættes lokalt efter komplekse skatteformler, hvorunder bl.a. husstandens størrelse har betydning. Som eksempel kan næves at den samlede schweiziske skat (føderal, kantonal og kommune) på en skattepligtig indkomst på 500.000 CHF for et ægtepar varierer fra ca. 20 % i det billigste område til ca. 35 % i det dyreste område.

Værd at vide om udstationering

Derudover skal du som bosiddende i Schweiz betale kantonal-formueskat, som varierer fra kanton til kanton med satser fra ca. 0,13- 1 % (afhængig af både bopæls-kanton og nettoformuens størrelse).

Der betales ikke føderal formueskat. Ikke-bosiddende skattepligtige i Schweiz, skal betale schweiziske indkomst- og formueskatter med de samme satser som for bosiddende (se ovenfor).

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.

Læs også om beskatningen, hvis du er pensionsmodtager i Schweiz