Pensionsmodtager i Schweiz

Beskatningen af pensioner i Schweiz afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om.

Hvis du flytter fra Danmark til Schweiz, vil de typiske danske pensioner så som ratepensioner, livrenter, folkepension og ATP  blive beskattet i Danmark, idet der er aftalt kildelandsbeskatning på disse mellem Schweiz og Danmark. I princippet kan Schweiz som bopælsland også beskatte de danske pensioner, men skal så give nedslag i den schweiziske skat for betalt dansk skat på pensionen. Da den danske skat stort set altid er højere end den schweiziske, vil der reelt ikke skulle betales skat i Schweiz af sådanne pensioner. Det er således lykkedes Danmark at lave en aftale, hvor pensionsmodtagere, der bosætter sig i Schweiz med danske pensioner, typisk ikke skal betale skat af disse i Schweiz.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.